אודות אגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל

עוד בשלהי המאה ה-19 החלו יהודים מלטביה להגיע ובשנת 1891 ולקחו חלק בבניית הארץ. בין השאר ניתן לציין כי 9 משפחות שהגיעו מלטביה נמנו על ראשוני מתיישבי חדרה. בשנת 1904 הגיע לארץ הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לימים הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ, פוסק, מקובל והוגה דעות שנחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. בשנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים עלו ארצה חניכי תנועות נוער ציוניות מלטביה ומאסטוניה ועד למלחמת העולם השנייה עלו כ-6.500 איש. תרומתם של יהודי לטביה ואסטוניה ניכרת בכל התחומים, בתעשייה, בחינוך, במדע, במסחר, בצבא, בהקמת קיבוצים ועוד.

 בשנים 1945-49 עלו ארצה כאלף ניצולי שואה וכן גם פעילי ציון אשר הצליחו להימלט מ"גן העדן הסובייטי". עד תחילת שנות ה-70 הגיעו מעטים אך אז נפתח חלון הזדמנויות ובראשית שנות ה-70 עלו אלפים. זרם העולים הבא הגיע בתחילת שנות ה-90 עם תחילת ההפשרה בברית המועצות. בסה"כ, למן שנת 1926 ועד 2006 הגיעו כ-26.000 יהודים מלטביה וכ-1200 מאסטוניה.

יוצאי לטביה התארגנו לראשונה בישראל כאגודה לעזרה הדדית בתל אביב עוד בשנת 1933. בשנת 1947 נרשם האיגוד כ"אגודה עותומאנית". בעשרות שנות פעילותו התמקד בעשייה בתחומים שונים על פי צורכי השעה. בשנת 1981 נרשם כעמותה – מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר).

בין השנים 1942-1946 כשחדשות קשות הגיעו אודות גורל היהודים, החליטו ראשי האיגוד כי אחת המטרות העיקריות תהיה הושטת עזרה ליהודים משתי הארצות, אשר גורשו לסיביר.

 בעיתון "דבר" מתאריך 19.3.1945 מצאנו את ההודעה הבאה:

p1

כמו כן ניתן סיוע מקיף לעולים שהגיעו ארצה החל משנת 1945 ובמיוחד גברה המגמה בסוף שנות ה-60 ותחילת ה-70. מאות אלפי דולרים חולקו מאז לנזקקים.

כשמספר העולים פחת, וחלה ירידה בפעילות, הופנו עיקר המשאבים לטיפוח הארכיון שלנו בשפיים. 

במהלך השנים הרבות מאז קיים האיגוד השכילו ראשיו להתאים את הפעילות ולקבוע מטרות בהתאם לשינויים שחלו בתקופות השונות.

אי לכך החליטה לאחרונה הנהלת  האיגוד להגדיר מחדש את מטרות הארגון:

  • סיוע לניצולי שואה ודאגה לרווחתם.
  • הנצחת זכרם של הנרצחים בשואה וקהילות שנחרבו.
  • חקר ותיעוד תולדות קהילות יהודי לטבייה ואסטוניה, ובעיקר הנצחת זכרם של קורבנות השואה, הדור שזוכר את התקופה הולך ומתמעט ואין להתמהמה
  • להוות מקום למפגש חברתי, כולל מפגשים לפי עיר מוצא, מוסדות חינוך ועוד.
  • קשר עם בני הקהילות landsmen)) בעולם כולו, כולל הקהילה בלטביה ובאסטוניה.
  • סיוע למעוניינים בחקר תולדות המשפחה (אילן היוחסין).
  • ארגון סיורים ללטביה במסגרת תוכנית "שורשים וזיכרון".

בשנים האחרונות אנו פועלים יחד עם יוצאי לטביה אחרים בנושא החזרת הרכוש הקהילתי שהיה שייך לנו ולהורינו. בעניין זה מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם הארגונים היהודיים הבינ"ל. כמו כן אנו פועלים כבר מספר שנים יחד עם מוסדות ישראלים, מול שלטונות לטביה בעניין הסדרת תשלומי הפנסיה לעולים מלטביה.

בארכיון ההיסטורי של האגוד הממוקם במרכז החינוכי בשפיים, נמצאים אוספים עשירים של תעודות, צילומים, ספרים, תיקי משפחות, עצי משפחה, קטעי עיתונים ועוד.

כדי לקיים ובעיקר להרחיב את פעילות האיגוד בהתאם למטרות שהצבנו דרושים לנו לא רק משאבים מתאימים כגון משרד, מחשב, כספים ועוד אלא בעיקר אנשים המוכנים לסייע בביצוע המשימות. תשלום דמי חבר מסייעים ומאפשרים את המשך פעילותינו למען קהילת יוצאי לטביה ואסטוניה.

דמי חבר לשנה הינם 150 ש"ח למשפחה.