יהודי לטביה ואסטוניה בישראל

יהודים מלטביה החלו להגיע לארץ ישראל בשלהי  המאה ה-19. בשנת 1891 בין ראשוני מתיישבי חדרה היו 9 משפחות מלטביה אשר עברו את כל הטלאות של עולים בתקופה זו. בין העולים שהגיעו בתחילת המאה ה-20 נזכיר את הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל אשר עלה לארץ בשנת 1904. בשנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים עלו ארצה חניכי תנועות נוער ציוניות מלטביה ואסטוניה ועד מלחמת עולם השנייה עלו כ-6.500 איש. חלקם השתלבו בתנועה הקיבוצית, אחרים היו תעשיינים וסוחרים שתרומתם ניכרת בפיתוח המשק והכלכלה בארץ ישראל. גם בין לוחמי המחתרות של תנועת המרי העברי ובמיוחד אצ"ל ולח"י  אנו מוצאים עולים מלטביה.

בין השנים 1945-4949 עלו ארצה כאלף ניצולי שואה ופעילי ציון אשר הצליחו להימלט מ"גן עדן הסובייטי".

בין השנים 1949-1969 הגיעו מעט עולים, אך החל מ-1969 ועד 1977עלו אלפים רבים של יהודים מלטביה ואסטוניה אשר הצליחו לפרוץ את "מסך הברזל".

זרם העלייה חודש בשנת 1988 עם תחילת ההפשרה בברה"מ. בסה"כ עלו בין השנים 1926-2006 כ-26 אלף יהודים מלטביה וכ-1,200 מאסטוניה. רבים מהם רשומים כיום באיגוד יצואי לטביה ואסטוניה בישראל, כמו גם משפחות של ילידי הארץ שהוריהם עלו בשנות ה-30 וה-40.

ניתן בוודאות לקבוע שבישראל נמצא הריכוז הגדול ביותר של יהודים מלטביה ואסטוניה לדורותיהם.