הארכיון ההיסטורייהודים לפני מלחמת העולם ה-2Teachers and pupils of 10th Jewish School in Riga 1939 – תמונה: תלמידי בית הספר היהודי מס' 10, ריגה, 1939

Teachers and pupils of 10th Jewish School in Riga 1939 – תמונה: תלמידי בית הספר היהודי מס' 10, ריגה, 1939

עברית
Teachers and pupils of 10-th Jewish School in Riga

תלמידי בית הספר היהודי מס' 10, ריגה,  מעיזבונה של אוולין ויינשטיין, נמסרה לאיגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל

הטקסט נכתב על ידי אוולין ויינשטיין ז"ל

 

מאמרים קשורים