אתרי זכרון בישראל

ברחבי ישראל, קיימות מספר אנדרטאות ואתרי זכרון לזכר יהודי לטביה ואסטוניה שנספו בשואה. קיר זכרון נמצא במרכז החינוכי בשפיים, שלוש אנדרטאות בבית העלמין בחולון – לזכר כל יהודי לטביה ואסטוניה שניספו בשואה, לזכר יהודי ליפאיה ולזכר יהודי ואראקליאן. כמו כן, "קיר הקהילות" בעמק הקהילות החרבות ביד ושם בירושלים.

מידי שנה, האיגוד עורך טקסי זכרון באתרי הזכרון ומשתתף בטקס הזכרון השנתי שעורך יד ושם וכן בטקס הנחת הזרים.

אנדרטה בבית העלמין בחולון
Мемориал на кладбище в Холоне
Memorial at the Holon Cemetry


קיר הזכרון ביד ושם, ירושלים

Memorial Wall in Yad Vashem, Jerusalem
Мемориал в Яд Ва-Шем

 

אנדרטה במרכז החינוכי בשפיים
Memorial at the Shefayim educacional center
Мемориал в Учебном комплексе Шфаим

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


מצבת זיכרון לקהילת יהודי ליפאיה

Memorial to the Liepaja community at Holon Cemetery
Мемориал общины Лиепаи на кладбище в Холоне


אנדרטה לזכר קהילת ווארקליאן בבית עלמין חולון

Memorial to the Varakļāni community at Holon Cemetery
Мемориал общины Варакляны на кладбище в Холоне