ארכיון הספרים

כ-1,500 כותרים נאספו במשך השנים ממקורות שונים, כולל עזבונות של חברים. ניתן לבצע חיפוש לפי שם הספר באנגלית או בשפת המקור של הספר, שם המחבר, שנת ההוצאה וכו'.

ניתן לעיין בספרים בארכיון האיגוד בשפיים (קפה וכיבוד קל מובטח). חלק מהספרים ניתנים לרכישה. לפרטים או תיאום פגישה, כתבו ל-[email protected] או השאירו תגובה בעמוד הספר.

About 1,500 books have been collected over the years from various sources, including members' estates. It is possible to search by book name in English or the original book language, author name, year of publication, etc.

It is possible to read and search the books at the Association's archives in Shefayim (coffee and refreshments guaranteed). Some of the books are available for purchase. For details or to schedule a meeting, please contact us at [email protected] or leave a comment on the book page.