ארכיון הספרים

כ-1,500 כותרים נאספו במשך השנים ממקורות שונים, כולל עזבונות של חברים. ניתן לבצע חיפוש לפי שם הספר באנגלית או בשפת המקור של הספר, שם המחבר, שנת ההוצאה וכו'.

ניתן לעיין בספרים בארכיון האיגוד בשפיים (קפה וכיבוד קל מובטח). חלק מהספרים ניתנים לרכישה. לפרטים או תיאום פגישה, כתבו ל-archive@lat-est.org.il או השאירו תגובה בעמוד הספר.

התיאור באנגלית של הספרים נעשה בתרגום אוטומטי משפות המקור ועשוי להכיל אי דיוקים ושגיאות דפוס. במקרה של הערות והצעות לתרגום, אנא הודע לנו.

.

About 1,500 books have been collected over the years from various sources, including members' estates. It is possible to search by book name in English or the original book language, author name, year of publication, etc.

It is possible to read and search the books at the Association's archives in Shefayim (coffee and refreshments guaranteed). Some of the books are available for purchase. For details or to schedule a meeting, please contact us at archive@lat-est.org.il or leave a comment on the book page.

 .The English description of the books is made by automatic translation from the original languages and may contain inaccuracies and typographical errors. In case of comments and suggestions for the translation, please let us know