בשרות העם והמדינה

יוצאי לטביה ואסטוניה שנפלו על משמר היישוב היהודי ומדינת ישראל

בין הנופלים על משמר היישוב היהודי ומדינת ישראל, היו גם יוצאי לטביה ואסטוניה. בינהם, עולים חדשים, בוני הארץ, בנים בודדים ובני משפחות שעלו להגשים את החלום הציוני. הם נלחמו על תקומת המדינה – במהלך מלחמת העולם הראשונה, במאורעות 1921, במאורעות 1936-1939, במלחמה נגד הצורר הנאצי במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם השניה, במחתרות בארץ ישראל, במלחמות ובעת שירותם בצה"ל ובכוחות הבטחון. יש שנקברו בחוץ-לארץ. יש שמקום קבורתם לא נודע. אנו זוכרים את כולם. 

המידע  בעמוד זה, נלקח מאתר "יזכור" של משרד הבטחון והוא מאורגן לפי שנת הפטירה. אם נדרש עידכון, אנא כיתבו אלינו:  office@lat-est.org.il 

לחיצה על שם הנופל תעביר לעמוד יזכור שם ניתן לקרוא סיפור חיים ולהדליק נר זיכרון וירטואלי. 

_______________________________________________________________________________________

מלחמת העולם הראשונה (1914-1918)

מיכאל שנידרוביץ | 1874-1917 | נולד בדווינסק (דאוגבפילס)

נכלא על ידי התורכים והובל לכלא דמשק (סוריה) שם נפטר. מקום קבורה: בית הקברות היהודי בדמשק

טור' לואיס הופן | 1918 – 1889 | נולד בריגה. לחם בגדודים העבריים

מקום קבורה: בית העלמין הבריטי, רמלה

מאורעות 1921

טור' שמחה ברלין | 1921 – 1897 | נולד בריגה. עלה לארץ ב-1920
מקום קבורה: קבר אחים בבית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור").

טור' אשר צ'ירין | 1921 –  1901 | נולד בלטביה. עלה לארץ ב-1921
מקום קבורה: קבר אחים בבית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור")

טור' ניסן קובלנץ | 1921 – 1892 | נולד בלטביה. עלה לארץ ישראל ב – 1920. נפל בהגנה על בית העולים ביפו במאורעות 1921 מקום קבורה: קבר אחים בבית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור")

מאורעות 1929

טור' משה אפרים הררי בלומברג | 1929 –  1887 | נולד בדווינסק (דאוגבפילס), עלה לארץ ב-1928
מקום קבורה: קבר אחים בבית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור").

מאורעות 1936-1939

טור' שמואלביץ שלום | 1936 –  1910 | נולד בריגה. עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין בזכרון יעקב

טור' ישראל בן-יהודה (איצוק) | 1911-1936 | נולד בטאלין, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור")

טור' נפתלי גיטלין | 1904-1936 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1929
מקום קבורה: בית העלמין משמר הירדן

טור' יצחק צייטלין | 1913-1936 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין הישן בתל-אביב ("טרומפלדור")

טור' בן-ציון גרדיס |  1917-1938 | נולד בקרוסטפילס, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין בכפר סבא

טור' דב (בורקה) גולדין | 1938 – 1904 | נולד בדאוגבפילס, עלה לארץ ב-1930
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ שפיים

טור' שמעון וינברג | 1938 – 1914 | נולד בווינדאו (ונטספילס). עלה לארץ ב – 1936                                                              מקום קבורה: בית העלמין נחלת יצחק, גבעתיים

טור' אורי הירש קרמר | 1938 – 1891 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין בחיפה

טור' יוסף ויינריך | 1938 – 1909 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין נחלת יצחק, גבעתיים

טור' דב זגורי | 1938 – 1910 | נולד ברזקנה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין כפר גלעדי

טוראי בנימין מלצקי | 1938- 1916 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין האזרחי ניר דוד-תל עמל

טוראי יצחק כגן | 1939 – 1911 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין האזרחי נחלת יצחק, תל-אביב

מלחמת העולם השניה

סמל שמואל רינגו | 1942 – 1912 | נולד בדווינסק (דאוגבפילס), עלה לארץ ב-1935
חייל שמקום קבורתו לא נודע; מצבה לזכרו הוצבה בבית הקברות הבריטי באל-עלמיין, מצרים

טור' ליפמן יום-טוב ליפשיץ | 1940 – 1918 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1932
מקום קבורה: בית העלמין בחיפה

טור' יצחק פורוס | 1943 – 1913 | נולד ברזקנה, עלה לארץ ב-1943
   מקום קבורה: חלל שמקום קבורתו לא נודע

טור' יעקב אבאי | 1944 –  1915 | נולד בקרסלבה. עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: קבוצת גבע

טור' אברהם (ארונצ'יק) סירוטינסקי | 1944 – 1909 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: חלל שמקום קבורתו לא נודע

טור' נפתלי (פיליה) מימון | 1944 – 1922 | נולד בליפאיה (ליבאו), עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי הבריטי, נאפולי, איטליה

טור' ניסן (חיים) מנלדקורן | 1944 – 1908 | נולד בדונדגה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין נחלת יצחק, גבעתיים

רב"ט אליהו קרופקין | 1944 – 1909 |  עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין תל מונד

מחתרות בארץ ישראל

טור' זליג ז'ק | 1942 – 1915 | נולד ברז'יצה (רזקנה). עלה ב – 1938
מחתרת: לח"י. מקום קבורה: בית העלמין נחלת יצחק, גבעתיים

טור' נפתלי לובנציק | 1946 – 1913 | עלה מלטביה ב-1934
מחתרת: לח"י. נפטר באריתראה. מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

מלחמת העצמאות

טור' אריה אלקינד | 1948 – 1922 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1925
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ בית השיטה

טור' אליהו קרופקין | 1948 – 1913 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ אפיקים

טור' יצחק (איזיה) לוץ | 1948 – 1921 | נולד בטשקנט למשפחה מריגה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי הר הרצל, ירושלים

רב"ט דוד לוין | 1948 – 1917 | נולד במוסקבה, הוריו חזרו לריגה ומשם עלו לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין סנהדריה, ירושלים

טור' מיכאל אטינגוף | 1948 – 1917 | נולד בדאוגבפילס (דווינסק), עלה לארץ ב-1938
מקום קבורה: בית העלמין משמרות

טור' יואל בן-זאב (וולפרט) | 1948 – 1923 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1925
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בכפר סבא

טור' מנחם (מנדל) ברמן | 1948 – 1909 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בנחלת יצחק

טור' אליהו (אילקה) גולדברג | 1948 – 1921 | נולד ברזקנה, עלה לארץ ב-1948
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ עין-גב

רב"ט שמואל הורביץ | 1948 – 1914 | נולד בדאוגבפילס, עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ כפר-גלעדי

סרן מאיר חפץ | 1948 – 1920 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1931
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בנחלת יצחק, גבעתיים

רב"ט יחיאל יוכלמן | 1948 – 1920 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

סגן רפאל יעקובסון | 1948 – 1926 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

רב"ט אברהם מלט | 1948 – 1930 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית הקברות הצבאי בקיבוץ רביבים

רב"ט ישראל מרקוזה | 1948 – 1913 | נולד באייזפוטה, עלה לארץ ב-1932
מקום קבורה: בית העלמין של קבוצת כנרת

סרן חיים נגלי | 1948 – 1913 | נולד בבלווי, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ כפר גלעדי

סגן מאיר סילבר | 1948 – 1927 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1947
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

טור' איסר פרגמנט | 1948 – 1918 | נולד ברזקנה, עלה לארץ ב-1948
מקום קבורה: בית העלמין צבאי בנחלת יצחק, גבעתיים

טור' אברהם פרידלין | 1948 – 1908 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין צבאי בנחלת יצחק, גבעתיים

טור' רפאל-גרשון רימשון | 1948 – 1905 | נולד בדאוגבפילס, עלה לארץ ב-1929
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ כפר גלעדי

טור' יוסף שיינקמן | 1948 – 1919 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1921
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

טור' טוביה אורדנג | 1948 – 1907 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1929
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

טור' יוסף בלומברג | 1948 – 1908 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1925
מקום קבורה: בית העלמין בבית וגן

רב"ט יצחק ליבוביץ | 1948 – 1912 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1933
מקום קבורה: בית העלמין בקיבוץ דגניה א'

טור' פונדילר מרדכי | 1948 – 1915 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית העלמין ברמות נפתלי

רב"ט יעקב צוקרמן | 1948 – 1916 | נולד בליוואני, עלה לארץ ב-1936
מקום קבורה: בית הקברות בקיבוץ עין גב

סג"מ שמואל יוסף | 1949 – 1929 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי ברחובות

שנות ה – 50 וה-60

טור' זלמן ליפשיץ | 1950 – 1920 | נולד ברזקנה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין עין גב

סגן משה סידלין | 1951 – 1928 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1950מדרום אפריקה
מקום קבורה: הר-הרצל, ירושלים

רס"ן אליעזר טובין | 1954 – 1912 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחיפה

טור' אליהו רועג ליבוביץ | 1954 – 1920 | עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בהר ההרצל, ירושלים

סגן גבריאל בקשט | 1956 – 1932 | נולד בטארטו, אסטוניה, עלה לארץ ב-1934
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בנתניה

אל"מ נחמיה ארגוב (נמיוטין) | 1957 – 1914 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי קרית שאול, תל אביב

סא"ל אברהם שאנן (ויסמן) | 1960 – 1911 | נולד בלודזה, עלה לארץ ב-1930
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי קרית שאול, תל-אביב

סא"ל ד"ר ישראל מהרי"ק |  1964 – 1907 | נולד בריגה
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בנתניה

מלחמות – ששת הימים, ההתשה, יום כיפור

רס"ן בנימין מימון (וסרמן) | 1968 – 1926 | נולד בליפאיה, עלה לארץ ב-1935
מקום קבורה: חלל שמקום קבורתו לא נודע. מונצח בהר הרצל באנדרטה לזכר נספי הצוללת "דקר"

רב"ט יוסף נצר וולברג | 1968 – 1947 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1957
מקום קבורה: חלל שמקום קבורתו לא נודע. מונצח בהר הרצל באנדרטה לזכר נספי הצוללת "דקר"

רב"ט מיכאל דטל | 1973 – 1954 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1972
מקום קבורה: בית העלמי הצבאי בנתניה

סמל שמואל (סיומה) ברקמן | 1973 – 1947| נולד בריגה, עלה לארץ ב-1958
מקום קבורה: בית העלמי הצבאי בחיפה

מ – 1975 

טור' שמעון (סמיון) ניישלוס | 1975 – 1943 | נולד באוזבקיסטן למשפחה מריגה, עלה לארץ ב-1971
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחיפה

טור' יעקב מינקין | 1975 – 1948 | עלה לאארץ ב – 1971
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחיפה

טור' משה דרוק | 1976 – 1939 | נולד בקרוסטפילס, עלה לארץ ב-1971
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחיפה

סמ"ר דוד מחלין | 1979 – 1946 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1972
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחולון

סמל שמעון קליאוט | 1982 – 1940 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1960
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחולון

רב"ט שמואל גורביץ | 1989 – 1948 | נולד בדאוגבפילס, עלה לארץ ב-1977
מקום קבורה: בית העלמין צור שלום, קרית ים

רס"ב מתקדם סלומון יוריסוב | 1990 – 1946 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1973
מקום קבורה: בית העלמין צור שלום, קרית ים

סמל לב פיסחוב | 1993 – 1973 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1990
מקום קבורה: בית העלמין בבית שאן

מנוחה אלעד (לבית רבינוביץ') | 1995 – 1936 | נולדה בדאוגבפילס
מקום קבורה: בית העלמין, הרצליה

סמ"ר רפאל (רפי) זנגוויל | 2000 – 1976 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-1995 (חייל בודד)
מקום קבורה: הר הרצל, ירושלים

רס"ר מיכאל מיכאלוביץ' | 2013 – 1983 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1990
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בבאר שבע

יבגני גרובשטיין | 2013 – 1974 | נולד בלטביה, עלה לארץ ב-1993
מקום קבורה: בית העלמין האזרחי בכרכור

סמל ולדיסלב גרומוב | 2014 – 1994 | נולד בריגה, עלה לארץ ב-2009
מקום קבורה: בית העלמין הצבאי באשדוד