זכויות האזרח הותיק

רבים מחברי האיגוד הם "אזרחים ותיקים" כמוגדר לפי החוק במדינת ישראל. המשרד לשיוויון חברתי אחראי על זכויות האזרחים הותיקים בישראל ומסייע לאיגודים וולונטריים שפועלים בקרב קבוצה זאת.

במסגרת פעילותו עם האזרחים הותיקים, איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל פועל לשמירת הקשר עם החברים, אירגון מפגשים והרצאות, טיולים וסיורי שורשים, אירגון הסעות לטקס הזכרון השנתי, העברת מידע על הנעשה בישראל ובחו"ל באמצעים אלקטרוניים ומודפסים. רבים מבין חברינו המבוגרים, מעריכים מאוד את קבלת גליונות "אצלנו" שהאיגוד מפיק.

הודות לדמי חבר המשולמים מידי שנה על ידי חברי האיגוד ותרומות שהאיגוד מקבל, הרי שבמקרה הצורך, האיגוד גם מסייע כספית למי שזקוק לכך.

כמו כן, האיגוד פועל להנגשת המידע המופק על ידי הרשויות בישראל בעניינם של האזרחים הותיקים ומסייע במיצוי הזכויות. יש לנו באיגוד דוברי עברית ורוסית שמסייעים לכל פונה.

זכויות האזרחים הותיקים בישראל מתפרסמות על ידי ממשלת ישראל בשפות עברית ורוסית וניתן למצוא אותן בקישורים הבאים:

עברית – https://www.gov.il/he/Departments/ministry_for_social_equality

רוסית – https://www.gov.il/ru/Departments/ministry_for_social_equality

לכל מי שמבקש לקבל הסבר על מיצוי הזכויות, אנא פנו בכתב אל האיגוד (בעברית או ברוסית) לכתובת המייל:office@lat-est.org.il

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע!