עצרת הזכרון 2018

עצרת הזכרון השנתית לשנת 2018 של יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל נערכה מרכז יד ושם בגבעתיים. האולם היה מלא.  אורחת מיוחדת בעצרת היתה הזמרת סי היימן, ביתו של המלחין, יליד ריגה, נחום היימן (1934-2018). סי היימן שרה מספר שירים של אביה. השנה היא ערכה מסע שורשים מרגש בריגה בעקבות אביה.
 
בעצרת, הדלקנו את ששת נרות הזכרון:

1. את הנר הראשון, לזכר יהודי ריגה ולטביה כולה שנספו בשואה ולכבוד הניצולים, הדליקה מרים דביר לבית גדוד  בת של אסיר גטו ריגה ומחנות ריכוז יצחק גדוד ז"ל. הוריו עם ילדיהם אברהם, פסיה ורחל נרצחו. ב-2009 הניח יצחק זר בשם איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בטקס ביד ושם.  מרים מלווה על ידי בנה יגאל, והנכד- סמ"ל אורי דביר  

2. את הנר השני לזכר יהודי אסטוניה שנספו בשואה, הדליקה מרה ביינגולץ לבית קארפ KARPאימהּ –אסתר-בסיה פבלובסקיהיא ילידת פיארנו. הוריה של האםמאקס ורבקה עם ילדיהם אברהם ואהרון – השם ינקום דמם –  נרצחו ביער ליד הים. באסטוניה הוקמה אנדרטה לזכר ילדים שנרצחו ועליה מופיעים גם שמות של אהרון ואברהם. מרה מלוּוה על ידי הבת חנה והנכדות ירין ועמית. 

3. את הנר השלישילכבוד חסידי אומות העולם, הדליקה בלה לוין לבית מגיד. את אביה אברהם מגיד, הציל בעיר דאוגבפילס אַרְסֶנִי קוֹרְנילוֹב. יחד עם אברהם הוא הציל  עוד כ-10 יהודים. ועל כך הוּכָר כחסיד אומות האולם על ידי יד ושם. בלה היא בתו שנולדה אחרי המלחמה. בלה מלווה על ידי בנותיה ליבי וְויטה והנכדים נועם, שַני, יונתן, אֶמי ומיה.  

4. את הנר הרביעי, לכבוד החיילים היהודים שנלחמו בצורר הנאצי,הדליקו האחיות אירינה סוטמן ולידיה מאורר לבית שוּר. אביהם – הצלף אברהם שוּר ואימן אחותˆ חדר ˆניתוח הלנה שור (לבית יעקובסון) לחמו בדיביזיה הלטבית. אחרי המלחמה עבדה הלנה כאחות ואברהם היה האדריכל הראשי של ריגה. אירינה ולידיה מלוות על ידי ילדיהן אלכסנדר סוטמן ופאול מאורר. 

5. את הנר החמישילכבוד כל אלה המנציחים את תולדות הקהילות והשואה, הדליק יונתן פורת, מנהל הארכיון של קיבוץ כפר בלום אשר בין מייסדיו וחבריו היו עולים מלטביה ואסטוניה. יונתן הוא צאצא של משפחת פריד מ-באַלְבִי. השנה הוא ביקר בעיירה באַלְבִי BALVI במסגרת סיור "שורשים וזיכרון" של האיגוד.

6. ואת הנר השישי, בשם בנינו ונכדינוהעומדים על משמר ארצנו ושומרים על זיכרון השואההדליק סמל ראשון איתן-ליאון רוזנטל, ימאי ראשי במערך ספינות הטילים בחיל הים, נצר למשפחות ויסמן מלודזהפילשצ'יק מזילופה, גמבורג ורוזנטל מריגה. איתן מלווה על ידי סבתו ז'ניה ויסמן לבית גמבורג, סבו מנוח ויסמן, ואחיו עילי.