עצרת הזכרון 2019

עצרת הזכרון השנתית לשנת 2019 של יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל נערכה בבית ווהלין  בגבעתיים. האמן האורח שלנו היה הזמר דני ניב (מוקי).  לפני שנה, דני ערך מסע שורשים מרגש עם אביו, יליד ריגה ועם בנו. שלושה דורות. המסע הונצח על ידי ערוץ 11 של הטלביזיה הישראלית. דני הוא נצר למשפחת NEIBURGER מריגה.  ההתרגשות הרבה בעת הסיור הגיעה לשיאה כאשר הוא ביקר באתר הרצח ברומבולה, בו נרצחו למעלה מ-25 אלף מיהודי ריגה. שמותיהם של קרובי משפחה שנספו שם מצא דני על לוח הזיכרון במוזיאון הגטו בריגה. גם מצד אמו נספו בשואה 11 בני משפחה. 

בעצרת, הדלקנו את ששת נרות הזכרון לזכר הנספים:

את הנר הראשון, לזכר יהודי ריגה ולטביה כולה שנספו בשואה, הדליק ניצול גטו ריגה מר מקסים קרן (Kramnikov). בגיל 15 הוא נכלא בגטו ואח"כ שרד מחנות הריכוז קייזרוולד, שטוטהוף ו-Magdenburg. אימו ושתי אחיות נרצחו ברומבולה באקציה הראשונה, אביו נספה במחנה קייזרוולד באביב 1944. מקסים קרן עלה לארץ ישראל בפעילות "הבריחה". את מקסים מלווים הנכדים רן ו-אבי  קרן

  את הנר השני לזכר יהודי אסטוניה שנספו בשואה, ידליק משה קפלן הצר למשפחות קפלן ובַקְשְט ((BAKŠT. בני משפחתו של אביו, יעקב קפלן נרצחו בTARTU- ב-1941. משפחת קפלן עלתה מאסטוניה ב-1968. משה שירת בזרועות שונות של כחות הביטחון וממשיך גם היום בתחום זה.

את הנר השלישי, לכבוד חסידי אומות העולם, תדליק דוקטור אינה מיכלסון לבית פרידמן. בגיל 10 היא איבדה את ההורים וקרובי משפחה רבים שנרצחו בריגה. חייה ניצלו בזכות מנהל בית היתומים מר Emils Resnais, אשר הסתיר אותה בבית יתומים תחת שם בדוי. ב-1998 הוכר מר Resnais על ידי מוסד יד ושם כחסיד אומות האולם.

את הנר הרביעי, לכבוד החיילים היהודים שנלחמו בצורר הנאצי, הדליקו ויטאלי וד"ר בתיה ZORDE . האבות שלהם אשר זורדה ואברהם-יצחק שיף לחמו בשורות הדיביזיה הלטבית של הצבא האדום. בין אלף חמש מאת יהודי לטביה שנפלו בשדה הקרב היו גם 4 דודים של בתיה בני משפחת Psavko מ-Livany. משפחת זורדה עלתה ארצה ב-1990 ובנתה ביתה בבית שמש.

את הנר החמישי, לכבוד כל אלה המנציחים את תולדות השואה והקהילות שלנו בכלל, ידליק מר מרדכי דרויאן. מזה עשר שנים הוא מקדיש זמן לעבודה בארכיון האיגוד בשפיים, מטפל במסמכים ובתמונות ובכך דואג לשמירת התיעוד החשוב! בני משפחות דרויאן ו- Skutel'sky הרבים נרצחו ב-1941 בעיירה Varaklyany . אל מרדכי דרויאן מתלווים הנכדה יעל והנינות שני ואגם

את הנר השישי, בשם בנינו ונכדינו, העומדים על משמר ארצנו ושומרים על זיכרון השואה, תדליק רב"ט שחף דביר, נצר למשפחות גרינמן, דייטש, גולמן Gol'man ורמיגולסקי Remigol'sky מריגה סבא שלה חיים גולמן היה אסיר גטו ריגה. 4 מבני משפחות אלו לחמו בשורות הדיביזיה הלטבית ושחף ממשיכה את המסורת. מלווים אותה אביה דוד והסבים  דוב וטניה דביר.