עצרת הזכרון 2021

עצרת הזיכרון של יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל (2021)

יום הזכרון של שנת 2021, נערך ב – 8.12, ביום השנה ה – 80 לאקציה השניה של גטו ריגה ולטבח ביער RUMBALA

העצרת נערכה בבית הספר להוראת השואה של יד-ושם. בשל מגבלות ההתקהלות, רבים לא יכלו להגיע לעצרת ולכן, היא צולמה במלואה בוידאו. לטובת חברי יוצאי לטביה ואסטוניה, דוברי רוסית ואנגלית, נערך תירגום של העצרת ולסרט צורפו כתוביות בשפות אלה.

לזכר הנספים, ולכבוד הלוחמים והניצולים, הודלקו במנורת ששת הקנים שישה נרות, לזכר ששת המיליונים מבני עמנו שנרצחו בשואה.

  1. את הנר הראשון, לזכר יהודי ריגה ולטביה כולה שנספו בשואה, הדליקו גב' שלומית קורן עם הבת הילה והנכדים הגר ויוראי כ"ץ ושירה ואמה קורן-גוטמן . הסבא של שלומית הרב אהרון בצלאל הכהן-PAUL נרצח ברומבולה באקציה השנייה ב-8 בדצמבר 1941.
  2. את הנר השני לזכר יהודי אסטוניה שנספו בשואה, הדליק חבר הנהלת האיגוד מר אפריים פרידלאנד. בני משפחתו של סבא שלו נספו בשואה ב-טאלין וב-טארטו – שתי קהילות יהודיות הגדולות באסטוניה. הוא מתלווה ע"י קרובת משפחה אידה FRADKIN , אשר קרוביה נרצחו באסטוניה ובלטביה.
  3. את הנר השלישי, לכבוד חסידי אומות העולם, הדליק מר אריק זאלקינְדֶר. את אביו חונה זאלקינְדֶר ZALKINDER ושני אחיו הסתירה בריגה אישה לטבית  Anna Siliņa ובכך הצילה אותם. הוא לווה על ידי הבן חנן.
  4. את הנר הרביעי, לכבוד החיילים היהודים שנלחמו בצורר הנאצי, הדליקו ד"ר יהודית גאוּכמן עם אחותה אירן פרידמן. אביהן לייב פוטליק (Futlik) ז"ל לחם בדיביזיה מס' 43 של הצבא האדום –הדיביזיה הלטבית.
  5. את הנר החמישי, לכבוד בני דור ההמשך המנציחים את תולדות השואה בקהילות שלנו, הדליק מר אריה מיכאלי, אשר תירגם את סיפרה של אמו פרידה מיכלסון, ניצולת הרצח ברומבולה.
  6. ואת הנר השישי, בשם בנינו ונכדינו, העומדים על משמר ארצנו ושומרים על זיכרון השואה, הדליק קצין חיל האויר, סגן ע. – המשפחות של סבא וסבתא שלו מצד אימו נרצחו בקיץ 1941בקוּרזֶמֶה ובלאטְגַלֶה. ליוו אותו אמו כרמלה וסבתו אביבה ולק.

מצגת נפטרים (2021)