אירגונים יהודייםמכבי הצעיר בטוקום — Young maccabi in Tukums

מכבי הצעיר בטוקום — Young maccabi in Tukums