יהודים לפני מלחמת העולם ה-2משפחת צבי יפה, אייזפוטה – Zvi Yaffe family, Aizpute

משפחת צבי יפה, אייזפוטה – Zvi Yaffe family, Aizpute