כינוס בריגה בשנת 1992 לציון יום האקציה הראשונה בשנת 1941 – A convention in Riga in 1992 to mark the first Aktion day in 1941

כינוס בריגה בשנת 1992 לציון יום האקציה הראשונה בשנת 1941 – A convention in Riga in 1992 to mark the first Aktion day in 1941

הוסף תגובה

מאמרים קשורים