קהילת דווינסק: גימנסיה יהודית והנהלת בנק יהודי – Daugavpils community: jewish gymnasy and jewish bankers

קהילת דווינסק: גימנסיה יהודית והנהלת בנק יהודי – Daugavpils community: jewish gymnasy and jewish bankers