אירגון השומר הצעיר בלטביה, הזנפוט – Hashomer Hatzair organization in Latvia, Aizpute

אירגון השומר הצעיר בלטביה, הזנפוט – Hashomer Hatzair organization in Latvia, Aizpute