בתי ספר יהודיים בלטביה: דווינסק ואחרים – Jewish schools in Latvia: Daugavpils and others

בתי ספר יהודיים בלטביה: דווינסק ואחרים – Jewish schools in Latvia: Daugavpils and others