רשומות של משפחת לבנטל מתיקי אוולין ולדשטיין* / Levantal family's Records from the Evelyn Waldstein files

רשומות של משפחת לבנטל מתיקי אוולין ולדשטיין* / Levantal family's Records from the Evelyn Waldstein files

The Courland Voters Lists 1907 Duma

Levental/Leventhal family (EW5-1-1)

Generated by wpDataTables

_______________________________________________________________________________

The Courland Enlistment registers and Family Lists 1845-1874

Lewental,lewenthal, family רשימות הגיוס של קורלנד 1845-1874 (EW5-1-3 ; EW5-1-2)

Generated by wpDataTables

_______________________________________________________________________________

The Courland Vedomosti Database

Lewental,Lewenthal, Family נתונים של קורלנד ודומוסטי (EW5-1-4)

Generated by wpDataTables

_______________________________________________________________________________

Riga Tax Administration List

Lewental/Lewenthal family (EW5-1-6)

Generated by wpDataTables

_______________________________________________________________________________

List of Male Jews Entitled to Reside in Hasenpoth/Aizpute/ 1834

Generated by wpDataTables

_______________________________________________________________________________

Jewish Marriages in Riga, 1854-1921

Generated by wpDataTables

* source: JewishGen

הוסף תגובה

מאמרים קשורים