יהודים לפני מלחמת העולם ה-2לודזה, אנשים – Ludza ,people

לודזה, אנשים – Ludza ,people