יאניס ליפקה – Žanis Lipke

יאניס ליפקה – Žanis Lipke

עברית
English

 

יאניס ליפקה היה נחוש לעזור להציל את יהודי לטביה מלכידה על ידי הנאצים לאחר שהיה עד לפעולות נגדם ברחובות. הוא עשה הסבה מקצועית כדי להיות קבלן של הלופטוואפה, ולאחר מכן ניצל את תפקידו כדי להבריח עובדים יהודים מגטו ריגה ומחנות בריגה וסביבתה, אותם הסתיר בעזרת אשתו יוהנה עד לבוא הצבא האדום באוקטובר 1944. בני הזוג ליפקס ועוזריהם השונים הצילו בדרך זו ארבעים איש.

כשליפקה מת ב-1987, ארגנו יהודי ריגה את הלוויתו.

מתוך: https://he.wikipedia.org/wiki

 

תמונות 1590 , 2192

Žanis Lipke was determined to help save Latvian Jews from capture by the Nazis after witnessing actions against them in the streets. He retrained in order to become a contractor for the Luftwaffe, and then used his position to smuggle Jewish workers out of the Riga ghetto and camps in and around Riga, whom he concealed with the aid of his wife Johanna until the arrival of the Red Army in October 1944. The Lipkes and their various helpers saved forty people in this way.

When Lipke died in 1987, the Jews of Riga arranged his funeral.

from: https://en.wikipedia.org/wiki/

הוסף תגובה