תיקי אישים השמורים בארכיון – Personalities files stored in the archive

תיקי אישים השמורים בארכיון – Personalities files stored in the archive

להלן רשימת אישים עבורם מנוהל מידע בארכיון האיגוד. לקבלת מידע מפורט יש ליצור קשר עם הארכיון.

Below is a list of individuals/personalities for whom information is managed in the Association's archive. For detailed information please contact the  Archive.

09-9596532 ; 053-4532353 ; [email protected]
File Number File Contents Place NAME
177 Documents Riga ABRAMSON Max Artist
97 Memoires Dvinsk AKKERMAN Yitzhak
5 Life History Riga AKTZIN Benjamin
6 Biography Riga AKTZIN Hertz
102 ; 153 ; 154 ; 155 Life History Dvinsk AMIR Moshe BLAICH
7 Poems ARGOV Nechamia
9 Actor - memoires Dvinsk ARONIS Feivel
8 Article about him Kraslava ARONSON Nachum
131 AVON Zundel
10 ; 194 ; 195 ; 196 ; 197 ; 198 Documents - papers Riga BAG Baruch
167 Medical Doctor, Documents Riga BAG Klara
14 Documents, schools Riga - Rezekne BELKIN Rachmiel
141 Leningrad BELOV Avraham Elinson
12 Diary in German Tukums BLAUSCHILD Herman
13 ; 199 Memoires from Ghetto Riga Riga BLOCH Avraham
156 Documents Riga BLUMENAU Louis
96 ; 143 ; 144 ; 145 ; 146 ; 147 ; 148 ; 149 ; 150 ; 152 Advertisements Riga BOBE Mendel
114 Life History Riga BOBSHOVER Israel & Rachel
111 Documents Dvinsk BOYAIRSKY Yosef & Hendel
15 Biography Riga BRAUN Avraham
34 ; 35 Life History, documents Rezekne CHANOTON Zalman
33 Final thesis Riga CHASON Chaim
166 Riga CHEIFITZ Family
36 Collection of Chefitz Family CHEIFITZ Avraham
32 Documents Dvinsk CHEN Benjamin
179 Memoires Hasenpoth CHEN Geula
130 Documents Riga CHITARI Raphael
22 Articles Rezekne DIMENSTEIN Nachman & Zalman
23 Life History Riga DOHON Mordechai
24 Documents Riga DUBENOV Shimon
174 Articles Riga EDELSTEIN Moshe
4 Life History Riga EHRLICH Avraham Adolph
89 Life History, Newspaper man Dvinsk EIDOT Tanchum DOTAN Yuli
190 Documents Eiduss Jazeps
63 Articles from Hamelitz Bauske ELIASBERG Mordechai
2 Biography Riga ELIAV Benjamin LUBOTZKI
3 Life History Riga ELIMELECH E. YESHELSON
121 Life History Riga ETAI Avraham ETTINGER
1 Memoires Riga ETTINGEN Eliezer
106 Singer Riga FEIGELSON Yisrael
67 FISHMAN L.
70 Dvinsk FLEUR Yehuda
115 Documents FRIDMAN Kaise
20 Articles from Hamelitz Dvinsk GAMZO Mordechai Be'er
19 Life History Dvinsk GAMZO Yehuda Lieb
158 Documents Riga GIL Emanuel GLICKMAN
92 Riga GIL Emanuel GLUCKMAN
16 Memoires Dvinsk GOLDMAN Alter
136 ; 137 ; 138 ; 139 Various Documents Dvinsk GOLDMAN Elter
21 Life History - Medical Doctor Dvinsk GORDON Zalman Dr.
18 Family history Riga GRABER Solomon Joseph
184 Documents Graduss Wolf
17 Documents Riga GROSS Avraham
191 Documents Gurewitz Nisan
109 Documents Riga GUT Eliazer
26 Documents Dvinsk HALPRIN Oser
142 Documents Tukums HEIMANSON Sarah & Bette
27 Articles - Newspaper man Riga HELMAN Ya'akov
40 Life History Hasenpoth JACOBSON Moshe Rabbi
55 Life History Riga JAFFE Meier
43 Life History Hasenpoth JAFFE Tzvi
41 Documents Dvinsk JAFFE Yehuda
42 Documents Riga JOFFE Schmuel Molka
169 Memoires Rezekne KAGAN Miriam
160 Writer Born in Lithuania KAPLAN Yisrael
116 Documents Dvinsk KARPUS Shmuel
103 With Family pictures Riga KATZ Yisrael Ben Chaiyim
176 Biography Sassmacken KATZEN Solomon
122 Life History Riga KAUFMAN Max
88 Riga KITAI Moshe Michel
93 HaRav HaCohen KOOK Griva KOOK Avraham Rabbi Yitzhak
76 Documents Dvinsk KOSICHKY Avraham
126 Artist Riga KOZOKOVSKY Yosef
74 Documents Riga KRISKAL Tuvia
75 Diary Riga KRUPKIN Dov
49 Articles Riga LAZERSON Max Professor
119 Documents Bauske LEPE/LEFE Avraham
44 Life History Riga LETZKY-BARTOLI
187 Levenshtein Meir
94 Life History Libau LEVI Harry
123 Memoires Rezekne LEVIN Yisrael & Tzippora
47 Articles Dvinsk LEVIN-SZAKS Yitzhak
48 Articles Mitau LEVINZON Yehoshua
46 Articles Riga LEWINBERG Shneur
159 Riga LIEBOWITZ Yehoshua Professor
128 Memoires Riga LIPSHITZ Saba
45 Life History, documents Windau LIPSHITZ Shaul Dr.
95 Genealogy of the family LULUV Tzvi Hirsch
50 Artist, letters Riga LURIA Ester
56 Memoires Libau MAOR Yitzhak MEIERSON
60 Life History Palangen MARK Yudel & Mendel
127 Dvinsk MARLAND Chava
129 Riga MAXINSON Leah
108 Singer, Kantor Riga MEGGIDO Leo
54 Documents Riga MEIZEL Leizer
59 Head of the Bund in Latvia Riga - Dvinsk MEIZEL Noach
61 Writer - Life History Dvinsk MELAMED Hirsch
58 Dvinsk MELAMED Yosef
120 Documents Riga MENKOV Miriam Gita
100 Articles Dvinsk MICHAELS Shlomo
57 Life History Riga MICHELSON Zebulon ZIGGI
51 Life History Riga MINTZ Family Five Brothers
53 Life History Riga MINTZ -KAMENSKI Tzili
162 Biography Riga MINTZ Paul Professor
52 Newspaper man Riga MOVSHAWITZ Gretz
108 Riga MUSICIANS other
124 Dvinsk NEISHTET Mordechai
118 Documents Kuldiga NUROK Feige
62 Life History Tukums NUROK Mordechai Rabbi
107 Articles, notebooks Ribenishki ORLEAN Meier OR
72 Life History Kraslava PALKCHiN Zalman
90 ; 98 Writer, songs/poems from ghetto Varklein PAROD Yehoshua
101 Athlete Riga PASMAN Mark
68 Artist Dvinsk PENN/FENN Abel
71 Riga PEREPARKOVITCH Nechania
91 PERLMAN Max
132 Artist, Medical Doctor Riga PINUS A. G.
11 PLATCHIN Ezer
66 Riga PORRER/FORRER Shlomo Rabbi
65 Riga PORT/FORT Hillel Yosef
113 Articles Dvinsk PRESMA/FRESMA Tzvi
69 Articles Riga PUMPIANSKY Eliahu Rabbi
81 Documents Bauske RABINER Ze'ev Rabbi Arieh
108 Singer, Kantor Riga RAVITCH Shlomo
80 Writer Riga RAZUMNI Mark
77 Documents Rezekne RIBUSH Feivish
163 Document Riga RITOV Elter
78 Articles Dvinsk ROZIN Yosef Rabbi
79 Actress Riga RUTKOF Dina
82 Memoires Riga SCHATZ Anin Professor
125 Lawyer Riga SEGAL Tzvi
83 Documents Riga SHALIT Leib
99 Graphic Artist Riga SHAMIR Gabriel
84 Poems Dvinsk SHAPIRA David Dr. Benjamin
104 Letters and documents Rezekne SHKARUTA Moshe Rabbi
85 Riga SHMUELSON S.
186 Shpungin Semjon
86 Articles, Life History Dvinsk SHTORK Avraham Eliahu
25 Life History Dvinsk SIMCHA HA-COHEN Meier Rabbi
64 Windau SIMEONOV Ephraim
37 Poems TABAK Alter
87 Documents TAGER Arieh Lieb
165 Biography Riga TARNANT Devorah
39 Manuscript on Russia Riga TAUBIN Boris
38 Writer - Life History Riga TEVEOV Yosef Chaim
185 Articles in newspapers Tsherfas Zelig & Lea
133 ; 134 ; 135 Various Documents Riga TZEITLIN Bobe
172 A list Various 200 People
181 Articles Riga VATER Jena & Yochi
182 Documents VATER Jura
117 Documents Riga WEILER Meier
28 Articles Riga WEINTRAUB Max
29 Documents, Poems Dvinsk WINIK Rachmiel
151 Photo of book. Mitau. 1853 Mitau Wunderbar R. I.
112 Documents Riga YA'AKOV Karson
108 Singer, Kantor Riga YADLOVKER German
157 Articles Dvinsk YAKUB Zalman
105 Artist - born in Russia YOCHANON Menachem Monia
175 Riga YOFFE Mila
178 Genealogy of the family YUDAIKIN Family
173 Documents YUDAIKIN Ya'akov
110 Documents Riga YUDIN Nachman
30 Artist Dvinsk ZAVEL Zilber ZEBULON
73 Diary, Memoires Riga Zidon Ya'akov Dr.DAUZMAR Ben Gabriel
168 Actor, Memoires Riga ZISSER Yitzhak
31 Life History Riga ZIV Benjamin Professor
Generated by wpDataTables
עברית
English

 

.


ABRAMSON , AKKERMAN , AKTZIN , AMIR , ARGOV , ARONIS , ARONSON , AVON , BAG , BELKIN , BELOV , BLAUSCHILD , BLOCH , BLUMENAU , BOBE , BOBSHOVER , BOYAIRSKY , BRAUN , CHANOTON , CHASON , CHEIFITZ , CHEN , CHITARI , DIMENSTEIN , DOHON , DUBENOV , EDELSTEIN , EHRLICH , EIDOT , Eiduss , ELIASBERG , ELIAV , ELIMELECH , ETAI , ETTINGEN , FEIGELSON , FISHMAN , FLEUR , FRIDMAN , GAMZO , GIL , GOLDMAN , GORDON , GRABER , Graduss , GROSS , Gurewitz , GUT , HALPRIN , HEIMANSON , HELMAN , JACOBSON , JAFFE , JOFFE , KAGAN , KAPLAN , KARPUS , KATZ , KATZEN , KAUFMAN , KITAI , KOOK , KOSICHKY , KOZOKOVSKY , KRISKAL , KRUPKIN , LAZERSON , LEPE/LEFE , LETZKY-BARTOLI , Levenshtein , LEVI , LEVIN , LEVIN-SZAKS , LEVINZON , LEWINBERG , LIEBOWITZ , LIPSHITZ , LULUV , LURIA , MAOR , MARK , MARLAND , MAXINSON , MEGGIDO , MEIZEL , MELAMED , MENKOV , MICHAELS , MICHELSON , MINTZ , MINTZ Family , MINTZ -KAMENSKI , MOVSHAWITZ , MUSICIANS other , NEISHTET , NUROK , ORLEAN , PALKCHiN , PAROD , PASMAN , PENN/FENN , PEREPARKOVITCH , PERLMAN , PINUS , PLATCHIN , PORRER/FORRER , PORT/FORT , PRESMA/FRESMA , PUMPIANSKY , RABINER , RAVITCH , RAZUMNI , RIBUSH , RITOV , ROZIN , RUTKOF , SCHATZ , SEGAL , SHALIT , SHAMIR , SHAPIRA , SHKARUTA , SHMUELSON , Shpungin , SHTORK , SIMCHA HA-COHEN , SIMEONOV , TABAK , TAGER , TARNANT , TAUBIN , TEVEOV , Tsherfas  , TZEITLIN , Various 200 People , Various people , VATER , WEILER , WEINTRAUB , WINIK , Wunderbar , YA'AKOV , YADLOVKER , YAKUB , YOCHANON , YOFFE , YUDAIKIN , YUDIN , ZAVEL , Zidon , ZISSER , ZIV

הוסף תגובה

מאמרים קשורים