תיקי קהילות השמורים בארכיון – Communities files stored in the archive

תיקי קהילות השמורים בארכיון – Communities files stored in the archive

Communities Files

תיקי קהילות

Generated by wpDataTables

legend – מקרא (Data Source – מקור מידע):
  1. The Yad Vashem Book of Communities – "פנקס הקהילות "יד ושם
  2. Beit Hatfutsot / ANU – "בית התפוצות / "אנו
  3. Interview / testimony – ראיון / עדות


Abrene , Pytalovo ,  Aizpute , Hazenpoth ,  Akniste , Aknischa ,  Aluksne , Marienburg ,  Ape , Hoppenhof ,  Asare,  Asune,  Auce , Autz ,  Baltinava , Baltinovo ,  Balvi , Bolovsk ,  Bauska , Bausk ,  Berzpils,  Borovaja,  Brunava , Dageten ,  Cesis , Wenden ,  Dagda ,  Dageten ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Daugavpils , Dvinsk ,  Dobele , Doblen ,  Dundaga , Dondangen ,  Durbe,  Eglaine , Yelovka ,  Gostini , Glazmanka; Dankere ,  Griva,  Grobina , Grobin ,  Gulbene , Schwanenburg ,  Ikskile,  Indra,  Jaunjelgava , Fredrichstadt ,  Jecava,  Jekabpils , Jakobstadt ,  Jelgava , Mitau ,  Kandava , Kandau ,  Kaplava,  Karsava , Korsovka ,  Kaunata , Kovnat ,  Koknese , Kokenhusen ,  Kraslava , Kreslavl, Kreslavka ,  Kraslava , Kreslavl, Kreslavka ,  Krustpils , Kreutzburg, Kryzbor ,  Kuldiga , Goldingen ,  Laudona,  Lejasciems,  lgene,  Liepaja , Libau ,  Liepaja , Libau ,  Liepaja , Libau ,  Liepaja , Libau ,  Liepaja , Libau ,  Liezere,  Ligatne,  Limbazi , Lemsal ,  Litene,  Livani , Lievenhof ,  llukste , ILLUKST ,  Lubana,  Ludza , Lutzin ,  Ludza , Lutzin, Lutsen ,  Madona , Modon ,  Malta , Antonopol ,  Mortani,  Nautrani,  Nerete , Nerft ,  Nirza,  Ogre , Oger ,  Pavilosta , Paulshafen ,  Piedruja,  Pilda,  Piltene,  Plavinas , Stockmannshof ,  Preili , Perl, Preli ,  Priekule,  Raipole,  Rezekne , Rezica ,  Rezekne , Rezhica ,  Rezekne ,  Rezhica ,  Riebeni , Rybinishki, Ribene ,  Riga,  Riga,  Riga,  Riga,  Riga,  Rubene,  Rugaji , Aleksandropol ,  Rujiena , Ruen ,  Rundeni,  Sabile , Zabeln ,  Saldus , Frauenburg ,  Sigulda,  Silene , Borovka ,  Skaiste,  Skaistkalne , Schoenberg ,  Skaune , Polesshino ,  Skrudaliene , Skrudalina ,  Skrunda , Schrunden ,  Sloka,  Smiltene,  Somersata,  Stende,  Strenci , Staklen ,  Subata,  Talsi , Talsen ,  Tilza,  Tirza,  Tukums , Tuckum ,  Ugale,  Ungurmuiza,  Vajnode , Vainoden ,  Valdemarpils , Sasmaken ,  Valka , Valk ,  Valmiera , Wolmar ,  Varklany , Varklian ,  Ventspils , Windau, Vindava ,  Viesite , Eckengraf ,  Vilaka , Marienhausen ,  Vilani , Veloni, Velioni ,  Viski , Vyshki ,  Zilupe , Rosenovo, Rozenovsk ,

הוסף תגובה

מאמרים קשורים